En blogg om min familj och mina hundar

söndag 14 februari 2010

Text från vovve.

Hej Ska skriva ner lite info om löpet.

Det första och det andra löpet kan vara kortare eller längre än vad som senare räknas som normalt. Detta är vanligt och beror på att könshormonerna inte riktigt har börjat funka som dom ska.

Många gånger har tiken ingen ägglossning vid det första löpet.

Förlöpet räknas från första blödningsdagen fram till dess att tiken är villig att para sig. Stora hundar blöder betydligt mer än små.
Förlöpet varar i genomsnitt i 9 dagar med en normal variation på 4-16 dagar.

Under denna period bildas folliklar(äggblåsor) på äggstockarna. Folliklarna innehåller de ägg som släpps vid ägglossningen och producerar löphormonet östrogen.

Östrogenet ökar kontinuerligt under hela förbrunsten och ger upphov till det karaktäriska sexuella beteendet samt förbereder tiken inför en eventuell parning.

Slemhinnan i slidan ökar i tjocklek så att tiken inte ska skadas vid parningen.
Den yttre könsöppningen, vulvan, sväller och blir hård. Hon dricker mycket och kissar oftare än vanligt.

Tiken förändras ofta i humöret, blir rastlös och okonsentrerad.

Sedan kommer höglöpet

Övergången mellan förlöpet och höglöpet sker stegvis. Höglöpet är de dagar när tiken är villig att para sig. Perioden varar i genomsnitt 7-9 dagar med en normal variation på 4-12 dagar.

Blödningen avtar gradvis och färgen övergår till att bli mer halmgul än röd. En del tikar kan fortsätta att blöda även under höglöpet utan att detta är onormalt.

Vulva är fortfarande svullen men betydligt mjukare än under förlöpet.


Sedan går vi vidare till efterlöpet.

Efterlöpet inträder när tiken inte längre är parningsvillig. Perioden varar i cirka 2 månader om tiken är dräktig, annat fall något längre. Hos dräktiga tikar utvecklas fostren under den här tiden och perioden avslutas med att tiken valpar.

Under efterlöpet är dräktighetshormonet progesteron högt även om tiken inte är dräktig. Det innebär att tikar som inte är parade ändå kan uppträda som om de är dräktiga och visa tydliga dräktighetssymtom(skendräktighet).

Nu kommer Viloperioden.

Anöstrus är tiden mellan två löpperioder.
Hur ofta en tik löper beror på hur lång vilo perioden är. Själva löpet är ungefär lika långt hos alla tikar medan viloperiodens längd kan variera markant.

Under anöstrus är äggstockarna tämligen inaktiva och halten könshormoner låg.


UTEBLIVEN LÖPNING.

Det finns tikar som aldrig börjar löpa eller upphör att löpa efter att ha löpt på ett normalt sätt. Orsakerna kan vara många till exempel nedsatt sköldkörtelfunktion. sjukliga förändringar, missbildade könsorgan, extrem utfodring eller extremt hårt arbete.

TYST LÖPNING.

Vissa tikar kan löpa utan att blöda eller blöda så lite att det inte märks. När de är i höglöp parar de sig ändå med hanen precis som vanligt. Problemet med tikar som löper tyst är att veta när de ska paras.Har man en hane hemma kan man se hur tik och hane beter sig tillsammans.

Det går även att vända sig till en veterinär som kan ta ett cellutstryk från vagina och genom att titta på provet genom ett mikroskop bedöma var i löpet tiken befinner sig. Kan också ta ett blodprov för att mäta progesteronvärdet för att ta reda på när tiken har ägglossning.

DELAD LÖPNING.
En del tikar kan dela upp si löpning i två avgränsande perioder.(Split östrus).
Det innrbär att hon har ett förlöp då hon börjar blöda och visar andra typiska tecken på att löpa, men att hon slutar tvärt efter några dagar för att efter några veckor senare åter sätta igång.Då har hon ett helt normalt löp.

Tikar som har ett förlöp och som för övrikt är helt normala kan paras under det " riktiga" löpet.

FÖRLÄNGD LÖPNING.

Med förlängd löpning menas att tikarna blöder längre än vad som kan anses vara normalt. Hos unga tikar kan ibland det första löpet vara förlängt eftersom de inte har någon ägglossning. Vid utebliven ägglossning fortsätter folliklarna på äggstockarna att producera löphormonet östrogen under en längre tid.

O medelålders och äldre tikar blöder längre än vad de brukar göra Kan det vara tecken på infektion i livmodern(pyometra)eller tumörer i slidan. Båda sjukdomarna är väldigt vanliga och kan behandlas med gott resultat.


Detta var lite om löpets alla faser. Själv hade jag inte en aning om att det innebar så mycket när mina tikar började löpa.

Spara detta kan vara bra att ta fram och kolla på någon gång när ni funderar på något om detta mYstofika löp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar