En blogg om min familj och mina hundar

söndag 27 februari 2011

Lektion 15

Apportering

I dagens lektion ska vi ta oss an apportering. Det är en övning som kan användas till väldigt många olika föremål. Om du har en hund som verkligen är duktig att apportera/hålla fast, öppnar det sig plötsligt väldigt många möjligheter för trevliga saker du kan lära hunden.
Apporteringen utförs olika beroende på om din hund ska apportera en apportbock i lydnadstävling eller om din hund ska apportera ripor på fjället. På lydnadstävlingen ska hunden sätta sig fot och leverera apporten, medans jakthundar gärna levererar apporten sittande eller stående framför föraren.
Oavsett vilket så kännetecknas en bra apportering av att hunden ska
  • hålla fast apporten helt tills den får signal om att släppa,
  • hålla fast utan att tugga,
  • springa fort ut till apporten och lika snabbt in igen
Om du vill att hunden ska avlämna apporten i utgångsställning (sittande vid förarens vänstra fot) måste du träna utgångsställningen separerat från själva apporteringen INNAN du sätter ihop de två beteéndena. Vi har gjort en film på CanisTV som visar hur du kan lära in en säker utgångsställning. Metoden fungerar lika bra på valpar som på vuxna hundar.
  

Se hela filmen om inlärning av utgångsställning på CanisTV

Om du vill att hunden ska avlämna apporten framför dig är det bra att ha lärt hunden handtargeting, det vill säga att hunden har lärt sig att dutta nosen i din handflata. Om hunden kan handtarget bra kan du eftersom lära hunden att lägga apporten i din hand när den kommer tillbaka med den. En sådan avlämning fungerar väldigt bra för jakthundar, och blir också ofta använt för att få hunden att komma tilbaka för att avlämna leksaker under lydnadsträning (när man inte vill köra ”formell” lydnadsavlämning).
Om du har använt handtarget en del t.ex i samband med inkallningsträning, är det väldigt lätt att överföra detta till apporteringsträningen också, om du vill det. I filmen om inkallning på CanisTV ser du hur vi lär in handtarget och använder det i innkallningsträningen. Eftersom apporteringen i verkligheten är 50% inkallning är det också en viktig grundfärdighet att ha på plats innan du börjar med apporteringen.
  

Se hela filmen om inkallning & handtarget på CanisTV

Hålla fast apporten

Men den största utmaningen med apporteringen är att få hunden att hålla fast apporten de första 2-3 sekunderna. Här kommer ett förslag till kriterieplan till den första träningen. Du kan se denna träning utföras praktiskt med en ung älghund i den här filmen om apportering på CanisTV.
Steg 1
När hunden sitter eller står framför dig håller du apporten framför hundens mun. Klicka och belöna om hunden luktar på apporten. Starta med ett föremål som är bra att hålla i men inte allt för frestande att tugga på. En hoprullad tidning eller en handske  brukar  fungera som föremål.
Steg 2
Samma som i steg 1, men klicka bara hunden öppnar munnen över apporten
Steg 3
Samma som i steg 2, men klicka bara om hunden sätter tänderna på apporten.
Steg 4
Samma som i steg 3, men nu klickar du bara om du känner att hunden har ett bra grepp i apporten. Dra gärna försiktigt apporten bort från hunden när den tar munnen runt den. Om du känner motstånd klickar du på en gång. OBS: Det är helt ok att hunden släpper apporten när du klickar (hur ska den annars kunna äta sin godis?). Det som gäller är att du klickar precis medans hunden håller apporten.
Steg 5
Nu måste hunden hålla apporten i 1 sekund innan du klickar.
Steg 6
Öka gradvis från 1 till 5 sekunder. Variera tiden lite fram och tillbaka. Var väldigt noga med att du aldrig klickar när hunden är på väg att släppa. Klicka medans hunden forfarande håller.
Steg 7
När hunden kan hålla i minst 3-5 sekunder bör du läre den att hålla fast även om du håller handen under apporten. Hunden ska inte släppa när du håller handen under apporten – den ska vänta tills du klickar (eller säger ”tack”). När hunden håller apporten tar du handen under apporten. Om hunden fortsätter att hålla fast kan du klicka – om hunden släpper innan du klickar måste den pröva igen. Till slut ska du också kunna dutta försiktigt på apporten utan att det gör att hunden släpper. Oms du vill vara helt säker på att hunden kan hålla fast kan du också fresta hunden med en godis framför nosen medans den håller apporten. Om den fortfarande klarar att hålla fast helt tills du klickar kan du känna dig helt nöjd!
Steg 8
Nu är det värsta jobbet gjort. Det som återstår nu är att byta ut klicket mot kommandot ”tack”. Det går som i regel av sig självt. Det är bara att säga ”tack” där du tidigare brukade klicka. Vanligvis kommer hunden då att släppa apporten, och då klickar du och belönar (eller bara belönar – klickern har egentligen gjort sitt jobb nu)
Steg 9
Det är möjligt att hunden har lärt sig det här redan, men för säkerhets skull bör du försäkra dig om att hunden kan sätta sig med apporten i munnen. När hunden står framför dig håller du apporten framför hundens mun. När hunden griper apporten väntar du tills den sätter sig. Då säger du tack och belönar som vanligt.
Steg 10
Hunden måste också kunna plocka upp apporten från backen. Lägg den på backen framför hunden. Hunden måste nu plocka upp den från backen och sätta sig innan du belönar.
Steg 11
Låt hunden gripa apporten från din hand, eller plocka upp den från backen. När den gör det börjar du att röra dig så att hunden måste bära apporten medans den följer efter dig. Klicka när hunden följer efter och bär apporten utan att tugga. Öka längden hunden måste bära apporten, och öka gärna farten så att hunden måste springa medans den bär apporten (utan att tugga!).
Nu är faktiskt de värsta jobbet med apporteringen gjort. Då är det bara resten kvar. Träna gärna de första stegen med flera olika föremål innan du går vidare.
Tänk på att de här  stegen bara är en vägledning. Ofta måste du göra dina egna steg och vara lite kreativ för att komma vidare.

Baklängeskjedning av apporteringen

När din hund har lärt sig att
  • hålla fast apporten i minst 5-10 sekunder tills du klickar eller säger ”tack”
  • sätta sig i utgångsställning (eller handtarget om du vill att hunden ska avlämna framför dig)
…kan du sätta ihop hela övningen med hjälp av baklängeskjedning. Du startar då med att repetera den sista delen av övningen (sitta på plats och hålla + avlämna apporten när du säger tack). Därefter lägger du på nästa led att hunden också måste komma in och sätta sig i utgångsställning innan den kan avlämna apporten. Så måste hunden springa ca. 15-20 m in till dig med apporten (gärna från en medhjälpare). Och när farten in är tillräckligt bra kan du köra hela övningen där du kastar ut apporten.
På CanisTV har vi gjort en film som visar inlärning av hela apporteringen, helt från den första håll fast träningen med valpen, tills vi baklängeskjedjar den färdiga övningen till slut. Vi visar dig också några ”tjyvtrix” för att få ännu bättre fart på den färdiga apporteringen. Det är mycket lättare att förstå inlärningen när du ser den utföras ”live” av erfarna tränare, en att bara  läsa om det.
  

Se hela filmen om inlärning av apportering på CanisTV

Du hittar också en grundligare beskrivning av apporteringsinnlärningen i böckerna Klickerträning för din hund och Lydnasträning i teori och praktik.
Lycka till med träningen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar