En blogg om min familj och mina hundar

tisdag 4 januari 2011

lektion 7

Lektion 7: Baklängeskedjning

I början klickertränar vi ett beteende i taget per träningspass. Det är effektivare än att träna flera beteenden på en gång. Men efterhand vill vi även lära hunden mer avancerade moment eller konster. Sådana avancerade uppgifter består av flera olika delbeteenden som följer efter varandra i fast följd. Detta kallar vi en beteendekedja.

Beteendekedjor är ett ganska avancerat ämne rent teoretiskt, så vi skall inte gå in särskilt djupt här och nu. Däremot skall vi göra vår egen första lilla beteendekedja så att du får ett smakprov. Det bästa sättet att lära sig om kedjning är nämligen att GÖRA det (det gäller förresten det mesta här i livet…)

Om du har gjort dina läxor fram till nu har din hund lärt sig att trampa på en musmatta, och du har också lärt in ett kommando för ”sitt”. Vi skall nu sätta ihop tramp på musmatta och sitt till en beteendekedja.

När vi skall sätta ihop en kedja är det bästa sättet att baklängeskedja. Med det menas att vi startar med det sista ledet i kedjan (i det här fallet sitt), därefter lägger vi till det näst sista ledet osv. Kedjan vi skall sätta ihop nu har bara två led, men det är en tillräcklig utmaning i första vändan.

Så här kedjar du:

Steg 1

Börja med att kommendera sitt och klicka när hunden sätter sig. Upprepa detta minst 3-6 gånger, gärna ännu mer. Det är mycket viktigt att det sista ledet i kedjan är väldigt bra inlärt – hunden skall verkligen glädja sig åt att få lov att sitta. Detta uppnår du genom att repetera sitt flera gånger och förstärka varenda repetition.

Steg 2

Sedan lägger vi till det första ledet i kedjan, tramp på musmattan. Lägg ner musmattan på marken. Hunden går dit och trampar på den (för det har du ju lärt den tidigare i veckan). Just när hunden trampar på musmattan skall du INTE klicka – däremot skall du kommendera ”sitt”. När hunden sätter sig klickar du och belönar. Grattis - du har just nu klickertränat din första beteendekedja!

Det du gör när du baklängeskedjar på det här sättet är att förstärka att hunden trampar på musmattan med att kommendera sitt. Att kommendera sitt fungerar precis som ett klick - eftersom du har repeterat sitt + belöning så många gånger talar sitt-kommandot väldigt tydligt om för hunden att nu kommer belöningen snart (precis som ett klick skulle ha gjort).

Vad hade hänt om du hade gjort det motsatte, dvs att du först hade klickat hunden för att trampa på musmattan 6 gånger, och så den sjunde gången kommenderat ”sitt” just när hunden trampade på musmattan? Då hade det inte varit baklängeskedjning utan framlängeskedjning. Detta är inte lika effektivt. Det som sannolikt hade skett den sjunde gången när du kommenderade ”sitt”, var att hunden ville ha sagt ”vad, skall du inte klicka nu, då – det gjorde du ju de senaste 6 repetitionerna???” Efter att ha stått förvirrad en sekund eller två hade den kanske satt sig ändå. Men problemet med att framlängeskedja är att sitt-kommandot inte längre förstärker lika effektivt att hunden trampar på musmattan – ett kommando som på detta sätt kommer överraskande är inte alltid lika förstärkande som ett kommando som hunden ”vet” kommer, och som den redan ser fram emot.

När du sätter samman två beteenden skall du därför alltid baklängeskedja där det finns möjlighet att göra det. Det är mycket lättare för hunden, och det blir mycket stabilare beteendekedjor. Särskilt när du efterhand skall börja träna långa kedjor är detta framförallt viktigt.

Dubbel funktion

I denna beteendekedja har vårt sitt-kommando dubbel funktion:

  1. Det förstärker att hunden trampar på musmattan
  2. Det talar om för hunden att den skall sätta sig
Kommandots dubbla funktion är ”limmet” som håller samman beteendekedjan. Även om hunden bara får klick efter att den sätter sig, kommer även trampet på musmattan att förstärkas. Därmed blir båda beteendena i kedjan effektivt upprätthållna även om belöningen bara kommer i slutet av kedjan.

Testfasen

OK, du har nu kedjat de två beteendena och upprepat hela kedjan 2-3 gånger. Allt går bra, och du tänker att kedjning, det är ju enkelt. Men försök köra hela kedjan ytterligare några gånger. Då kan du få några överraskningar. Vanliga problem som ofta dyker upp är t ex:

  • Hunden börjar testa om det finns lättare vägar till belöningen – den kan t ex efterhand försöka om det går att sätta sig direkt INNAN den har trampat på musmattan och innan du har sagt sitt.
  • Hunden slutar att trampa på musmattan
  • Hunden slutar att sätta sig på kommando

Vad skall du göra om hunden gör fel och t ex sätter sig innan du har sagt sitt? Då klickar du INTE, utan försöker en gång till. Var noga med att du endast säger ”sitt” exakt när hunden trampar på musmattan. Om du inte är exakt med ditt kommando riskerar du att hunden slutar att trampa på musmattan (eftersom du inte förstärker detta).

Om du kan upprepa hela beteendekedjan 5 gånger i följd utan att hunden gör fel, kan du känna dig nöjd – då har du sannolikt kedjat korrekt. Om den fjärde eller femte repetitionen blir sämre än de två första, tyder det på att du gör något fel, eller att du inte är helt färdig ännu. Den vanligaste orsaken till att kedjning skär sig är att beteendena/kommandona i kedjan inte är tillräckligt bra inlärda innan man startar kedjningen. Det andra vanligaste felet är att man framlängeskedjar istället för att baklängeskedja – då kan också kedjan snabbt bryta ihop.

Praktisk hemläxa

Lär in kedjan trampa på musmatta + sitt på kommando. Prova dig fram och se vad du kan klara. Om du inte lyckas kan du läsa den teoretiska hemläxan och se om du där kan hitta lösningen på problemet. Därefter försöker du en gång till. Lycka till!

Teoretisk hemläxa

Läs artikeln:

(Den här artikeln kan vara ganska avancerad om du inte har läst böckernaKlickerträning för din hund eller Lydnadsträning i teori och praktik än. Om du inte förstår allt så är det viktigare att göra den praktiska hemläxan- det lär du dig ännu mer av! )

Då var den första delen av denna lilla introduktionskurs i klickerträning klar. Jag hoppas det har varit intressant, men först och främst hoppas jag att du har fått lust att lära dig mer och att du vill fortsätta att praktisera klickerträning. Att praktiskt prova sig fram är det bästa sättet att lära sig mer.

I morgon skall vi ge dig några tips om var du kan lära dig ännu mer om klickerträning.

Morten Egtvedt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar